DIWA-Y3 (Thai)

เกี่ยวกับเรา 

โครงการ DIWA เป็นโครงการสร้างเสริมศักยภาพระยะเวลา 3 เดือนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ S&P Global Foundation โครงการนี้จะสนับสนุนผู้ประกอบการสังคมหญิงจำนวน 25 คน เพื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวมที่จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นสร้างผลกระทบได้กว้างขึ้น และร่วมสร้างชุมชนของผู้ประกอบการหญิงในภูมิภาคอาเซียนไปพร้อมๆกันกับเรา 

หากคุณเป็นผู้ประกอบการสังคมหญิงที่ต้องการเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง, ขยายผลกระทบให้ลึกซึ้งขึ้น, และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำหญิงที่แข็งแกร่ง เราขอเชิญชวนให้คุณสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ DIWA มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของเราในการเสริมพลังให้ผู้ประกอบการสังคมหญิง ผ่านการเพิ่มพูนความมั่นใจในการทำงานและการสร้างชุมชนสนับสนุนกัน! 

เป้าหมายโครงการ 

เพื่อให้ผู้ประกอบการสังคมหญิงเป็นผู้นำและผู้ร่วมสร้างสังคมที่ทุกคนเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการ 

 1. เพิ่มพูนทักษะ, ความรู้, และความเป็นผู้นำของผู้ประกอบการสังคมหญิงผ่านโครงการ DIWA 

 1. สร้างความตระหนักรู้และความสนใจในบทบาทของผู้หญิงในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

 1. สร้างระบบสนับสนุนผู้ประกอบการสังคมหญิงที่ประกอบไปด้วยพันธมิตรและเครือข่าย 

 1. โครงการนี้มีความพิเศษเพราะมีเครือข่ายของผู้ประกอบการสังคมหญิงที่เหนียวแน่นและทำงานอย่างแข็งขันในอาเซียน เราต้องการนักสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้หญิงจำนวนมากที่จะมาร่วมพลิกโฉมชุมชนและประเทศของพวกเธอไปกับเรา ชุมชนนี้จะเต็มไปด้วยมิตรภาพและแรงสนับสนุนต่อกัน เพื่อให้การเดินทางในการสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และความเข้าใจที่ดีขึ้นในหัวข้อ 

 • CARE : การเป็นผู้นำหญิงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 

 • เรียนรู้วิธีการที่จะเป็นนักสื่อสารที่ดีขึ้น โมดูลนี้ช่วยเพิ่มพูนความมั่นใจในตนเองของผู้นำหญิงและช่วยระบุจุดแข็งในการเป็นผู้นำและแนวทางการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง 

 • IMPACT : กลยุทธ์การสร้างการเปลี่ยนแปลง 

 • เรียนรู้ที่จะพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างผลกระทบโดยการระบุจุดคานงัดและโอกาสในการสร้างพันธมิตรใหม่ๆ 

 • AMPLIFY : การสร้างแบรนด์และการเล่าเรื่องอย่างมีความหมาย 

 • ขยายงานของคุณโดยแบ่งปันเรื่องราวของสิ่งที่คุณทำ เพื่อสร้างผลกระทบในระยะยาวและความร่วมมือที่มีเป้าหมายชัดเจน  

Participants will gain access to: <format> 

 • A community of other women social entrepreneurs 

 • Access to toolkits and conversations on topics that will influence their work and build their networks 

ผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าถึงสิ่งต่อไปนี้ 

 • ชุมชนและเครือข่ายของผู้ประกอบการสังคมหญิง 

 • เครื่องมือและบนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนงานของคุณและขยายเครือข่ายของคุณ 

 

ใบสมัคร 

เกณฑ์การเข้าร่วม

เกี่ยวกับบุคคล

สัญชาติ

เกี่ยวกับองค์กร

เว็บไซต์หรือเพจขององค์กรคุณ (กรุณาใส่ให้ครบถ้วนที่สุด)
more items
พื้นที่การทำงานหลักที่คุณกำลังสร้างผลกระทบ
กรุณาระบุ หากกลุ่มคนที่คุณกำลังช่วยเหลืออยู่ เป็นกลุ่มคนด้อยโอกาสเนื่องจากมีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ (เลือกกี่ข้อก้ได้)

คำถามปลายเปิด